Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Młodzieżowa Rada Ekologiczna rekrutuje


Weź sprawy w swoje ręce i zostań jednym z 32 młodych ekoradnych w Ministerstwie Środowiska!

Cel

Przy Ministrze Środowiska powstaje Młodzieżowa Rada Ekologiczna – ogólnopolska inicjatywa – która wyrażać będzie opinie młodego pokolenia, rozumiejącego wyzwania ekologiczne. Także i Ty możesz zaangażować się w działalność społeczną i zyskać realny wpływ na politykę ekologiczną w Polsce.

Celem powstania Młodzieżowej Rady Ekologicznej jest:
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- zwiększenie świadomości ekologicznej.

Kto może aplikować

Do Rady mogą kandydować osoby, które w dniu ogłoszenia naboru ukończyły 13 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 21 lat.

Dodatkowe informacje

mre.srodowisko.gov.pl