Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

People & Planet, czyli 6 miesięcy w Portugalii


Prowadź warsztaty dla lokalnych mieszkańców, sadź drzewa, wspieraj starszych. To wszystko podczas wolontariatu w Santa Maria da Feira!

Wolontariusz/ka stanie się częścią organizacji Rosto Solidario. Półroczny projekt skupia się przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju, ekologii i rozwoju międzykulturowym.

Opis przyszłych zadań znajdziesz w infopacku.

Kto może aplikować

W projektach EKS mogą wziąć udział osoby w wieku 18-30 lat. 

Formalności aplikacyjne

Wyślij swoje zgłoszenie (wraz z CV i listem motywacyjnym) poprzez portal EKS lub bezpośrednio na adres organizatorów: sve@rostosolidario.pt.

Dofinansowanie

Organizatorzy pokrywają koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania i oferują drobne kieszonkowe.

Do pobrania


stopka strony