Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Pomagaj w Chorwacji


Nie masz planów na jesień? Pracuj z młodzieżą na Istrii – to będą dwa miesiące pełne słońca!

Cel

Organizacja ALFA ALBONA z Chorwacji poszukuje 2 wolontariuszy z Polski na wolontariat krótkoterminowy. Uwaga: na wolontariat krótkoterminowy EVS mogą wyjechać również osoby, które brały już udział w projekcie długoterminowym (łączny okres mobilności nie może przekroczyć 12 miesięcy).

Projekt skupia się na edukacji pozaformalnej młodzieży. W ramach projektu przewidziane są różne działania, m.in.
- wspieranie organizacji w prowadzeniu lokalnego centrum informacji młodzieżowej oraz centrum wolontariatu,
- czynny udział w prowadzeniu kampanii promujących mobilność młodych ludzi,
- pomoc w organizacji wymian i szkoleń w ramach programu Erasmus+,
- promocja działań organizacji w social mediach.
Organizatorzy są otwarci także na indywidualne inicjatywy wolontariuszy.

Dzięki udziałowi w projekcie wolontariusz podniesie swoje umiejętności w obszarze komunikacji i edukacji kulturalnej, pozna zwyczaje i język innego kraju.

Kto może aplikować

W projektach EVS mogą wziąć udział osoby w wieku 18-30 lat.

Formalności aplikacyjne

Żeby wziąć udział w rekrutacji, należy wysłać CV z listem motywacyjnym w języku angielskim.

Dofinansowanie

Organizatorzy pokrywają koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i oferują drobne kieszonkowe.

Dodatkowe informacje

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/59065_en
kontakt z organizatorami: magda.alfaalbona@gmail.com

stopka strony