Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Programy wsparcia finansowego dla szkół - webinarium


Chcesz dowiedzieć się, jakie programy i inicjatywy wspierają edukację i funkcjonowanie szkół? Weź udział w spotkaniu online z ekspertką!

Cel

Na pierwszy spotkaniu z cyklu INFO wtorki RPI zaprezentowane zostaną programy i inicjatywy wspierające edukację i funkcjonowanie szkół. Omówione zostaną m.in. Program Edukacja – EOG, program cyfrowej mobilności – eTwinning, Programy Bilateralnej Współpracy Młodzieży, a także inicjatywy tj.: Eurodesk, Europass oraz EPALE.

INFO wtorki RPI to cykliczne spotkania online prowadzone przez przedstawicieli Regionalnych Punktów Informacyjnych Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie internetowej spotkania.

Spotkanie poprowadzi Emilia Gwizd, przedstawicielka Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.