Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Przygoda życia w Aleksandrii


Dzięki programowi EKS możesz wyjechać na pół roku do Egiptu i pomagać jako wolontariusz w lokalnej organizacji.

Wolontariat zagraniczny „Feel the flow” jest wspólnym projektem polskiej fundacji FRSP oraz egipskiej organizacji MIHI for Training and Development.

Zadania wolontariuszy:
- nawiązywanie kontaktów z partnerami europejskimi;
- nagrywanie filmów promocyjnych itp.;
- działania na rzecz młodzieży ze społeczności lokalnej;
- tworzenie kampanii proekologicznych;
- prowadzenie warsztatów, wydarzeń i różnych działań z dziećmi uchodźców na rzecz ich integracji.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.

Formalności aplikacyjne

CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prześlij mailowo (tytuł maila: Wolontariat długoterminowy w Aleksandrii) na adres natalia.kacperska@frsp.eu.

Dofinansowanie

Wolontariusz otrzymuje zakwaterowanie, pieniądze na jedzenie oraz zwrot kosztów podróży.