Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Rada Dzieci i Młodzieży przy RPD


Trwa rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży, która stanie się organem eksperckim Rzeczniczki Praw Dziecka. Zgłoszenia przesyłać można do 15 czerwca.

Rada będzie składać się z 10 ekspertów lub ekspertek powoływanych spośród dzieci i młodzieży. Kadencja każdego z nich będzie trwała rok. 

Kandydatem lub kandydatką może to być osoba, która ukończyła 7 lat, a na dzień zakończenia naboru nie jest pełnoletnia, wykazuje się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do wieku i stopnia dojrzałości.

Do zadań Rady należeć będzie m.in. inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci i Młodzieży, podnoszenie świadomości o możliwości samostanowienia dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, w tym o uprawnieniach Rzeczniczki Praw Dziecka. 

Rada będzie współdziałać z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, organami administracji rządowej, Sejmem i Senatem, samorządem oraz z Młodzieżowymi Radami Gmin, Miast i Powiatów czy Młodzieżowymi Sejmikami Województw. Członkowie i członkinie Rady będą również opiniować wnioski o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi na Rzecz Ochrony Praw Dziecka.

Więcej informacji 

stopka strony