Weź udział -

Opublikowane przez: Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile

Rekrutacja do Collegium Invisibile


Chcesz stale poszerzać swoje horyzonty myślowe oraz poznać osoby, które pomogą Ci rozwinąć karierę naukową i zdobywać granty? Jeśli tak, Collegium Invisibile to miejsce dla Ciebie!

Czym jest Collegium Invisibile?

Collegium Invisibile jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów(-ek) i doktorantów(-ek). Wierzymy w wartość samodzielnego rozwijania pasji badawczej oraz kluczową rolę bezpośredniej współpracy i dialogu w procesie kształcenia. Dążymy do upodmiotowienia młodych uczonych i inspirujemy do przyjmowania w swych działaniach postawy społecznej odpowiedzialności. 

Każdego roku organizujemy programy edukacyjne i naukowe oparte o nowoczesne formy nauczania: indywidualne programy tutorialne z badaczami(-kami) z całego świata, obozy naukowe, szkoły letnie, spotkania networkingowe, czy serie spotkań naukowych takich, jak Niewidzialne Kolokwia, czy Warsztat Młodego Naukowca.

Więcej informacji o tym co zyskasz dołączając do Stowarzyszenia znajdziesz na stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/idea-collegium/

Kto może aplikować?

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy osoby studiujące/doktoryzujące się na polskich uczelniach; studentów(-ki) z Polski studiujących w ośrodkach zagranicznych lub szczególnie zainteresowanych Polską badaczy(-ki) zagranicznych. 
W chwili składania aplikacji ubiegający się o przyjęcie muszą być studentami(-kami) lub doktorantami(-kami):

  • II, III lub IV roku studiów licencjackich bądź inżynierskich,
  • studiów magisterskich,
  • II, III, IV, V lub VI roku studiów magisterskich jednolitych wszystkich kierunków.
  • lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji i są afiliowani przy uczelni wyższej, np. są doktorantami I roku.

Jak wygląda rekrutacja?

Proces aplikacyjny składa się z dwóch etapów.

W ramach pierwszego etapu ocenie podlegają nadesłane formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000-7000 słów, nie wliczając bibliografii; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze Stowarzyszeniem). Pracą pisemną może być np. Twój wcześniejszy esej napisany w ramach studiów/doktoratu, fragment pracy licencjackiej/magisterskiej lub opublikowany artykuł naukowy.

Przesłane dokumenty stanowią podstawę do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w etapie drugim.

Jak się zgłosić?

Należy wypełnić formularz: https://forms.gle/4GAomfJF6H5xvrXB7

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Sebastian Machera
e-mail: info@ci.edu.pl

Organizacja partnerska

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile
Polska, Warszawa
www.ci.edu.pl
e-mail: info@ci.edu.pl
Koordynator w danej organizacji
Sebastian Machera
e-mail: info@ci.edu.pl

Oferta pochodzi ze strony: https://fb.me/e/4PrFeWbUF

stopka strony