Weź udział -

Opublikowane przez: Regionalne Centrum Wolontariatu

Rekrutacja do Szkoły Przywództwa


Trwa rekrutacja do Szkoły Przywództwa (SP), której celem jest zwiększenie umiejętności liderskich i partycypacyjnych świętokrzyskich działaczy i działaczek.

Celem Szkoły Przywództwa jest wsparcie Liderów i Liderek, Aktywistów i Aktywistek w ich pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

Kto może aplikować

Szkoła Przywództwa skierowana jest do aktywistek/aktywistów oraz liderek/liderów wprowadzających zmiany w środowisku i wywodzących się z organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich oraz grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego, które:

  • chciałyby rozwijać się jako liderzy i liderki, aktywiści i aktywistki;
  • czują, że mają predyspozycje do pracy z grupą i chciałyby dowiedzieć się, jak mogą działać z korzyścią dla siebie i dla innych;
  • chcą lepiej organizować społeczność lokalną wokół ważnych spraw.

Zasady

4 stacjonarne zjazdy szkoleniowe (80 h) poświęcone następującym tematom:

  • Ja jako lider/ka- podstawy przywództwa obejmujące 2 moduły: Lider/ka w zespole (trening outdoor) oraz Ja jako lider/ka na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej-  moja wiarygodność i samoświadomość.
  • Analiza liderskiego potencjału (przy użyciu narzędzia Extended DISC®) oraz skuteczna komunikacja w działaniach społecznych.
  • Praca z zespołem i zmiana społeczna.
  • Wystąpienia publiczne i angażowanie innych do wizji zmiany.

Kiedy odbędą się zjazdy Szkoły Przywództwa?

07-09.04.2022,

09-11.06.2022,

22-24.09.2022,

20-22.10.2022.

Zjazdy szkoleniowe będą odbywać się w formule stacjonarnej w ośrodku "Jodełka" w Świętej Katarzynie, rozpoczęcie każdego zjazdu o godz. 12:00 w czwartek, a zakończenie najpóźniej o godz. 17:30 w sobotę. Wymagana jest obecność na wszystkich zjazdach – z uczestnikami i uczestniczkami zakwalifikowanymi do Programu podpiszemy dokumenty niezbędne do realizacji programu

Formalności aplikacyjne

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 23.02.2022

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się on-line w dn. 2.03-7.03.2022

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Eurodesk Kielce (RCW)
e-mail: rcw.kielce@eurodesk.eu
tel: 692 291 612

Oferta pochodzi ze strony: http://centrumwolontariatu.eu/

stopka strony