Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Roma Youth Together 2024


Rada Europy zaprasza młodych liderów do udziału w kolejnej edycji seminarium Roma Youth Together, które odbędzie się w Strasburgu w dniach 5-8 kwietnia 2024 r. 

Podczas wydarzenia spotkają się młodzi romscy liderzy oraz youthworkerzy pracujący ze społecznościami Romów z całej Europy. Seminarium będzie również okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. 

Organizatorem seminarium są Departament Młodzieży oraz Zespół ds. Romów i Wędrowców Rady Europy we współpracy z Europejskim Instytutem Sztuki i Kultury Romów (ERIAC), Międzynarodową Siecią Młodzieży Romów TernYpe, Europejską Siecią Organizacji Romskich Zasadniczych (ERGO) oraz Phiren Amenca.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronach Rady Europy. 

Formularz aplikacyjny dostępny jest tutaj.

stopka strony