Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

,,Szacunek i Odporność – wzmacnianie społeczności w obliczu przeciwności losu"


Pod koniec kwietnia w Budapeszcie odbędzie się sesja studyjna poświęcona tematyce wpływu obecnego kryzysu na zdrowie psychiczne młodych ludzi. 

Sesja studyjna organizowana jest przez Rural Youth Europe i MIJARC Europe we współpracy z Radą Europy oraz Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie. Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do głębszego zrozumienia zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym oraz pomoc organizacjom w budowaniu pozytywnego środowiska pracy oraz zaangażowania u wolontariuszy.

Sesja odbędzie się w dniach 24.04.2023-28.04.2023 w Budapeszcie, na Węgrzech.

Wydarzenie skierowane jest do obywateli państw członkowskich Rady Europy w wieku 18-30 lat (osoby powyżej 30 r.ż. również są mile widziane).  

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca. 

Więcej informacji oraz wniosek aplikacyjny można odnaleźć tutaj.

stopka strony