Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Społeczeństwo obywatelskie w sieci - wyzwania e-demokracji


Czy technologia ułatwia udział w życiu społecznym? Jakie możliwości daje nam e-demokracja i e-partycypacja? Zagadnienia te, podczas wykładu eksperckiego, przybliży Alek Tarkowski.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu wykładów eksperckich online, pod nazwą “Zaprojektuj działanie!”. Cykl powstał z myślą o odbiorcach programu “Europa dla obywateli” –  ma na celu wzmocnienie kompetencji i wzbogacenie wiedzy w zakresie realizacji projektów.

Prowadzący spotkanie, Alek Tarkowski, jest socjologiem, działaczem na rzecz praw cyfrowych i twórcą cyfrowych polityk publicznych.

Spotkanie odbędzie się w formie bezpłatnego webinarium w dniu 24 listopada 2020 r. w godzinach 11.00-12.30. 

Organizatorem jest Punkt kontaktowy programu "Europa dla obywateli".

Więcej informacji

stopka strony