Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż na rzecz równości płci


Czeka ciekawa oferta możesz zostać stażystą/ką w jedynej agencji Unii Europejskiej, która skupia się wyłącznie na kwestii równouprawnienia płci.

Cel

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) to agencja Unii Europejskiej, która promuje równość kobiet i mężczyzn – tak, aby każdy mógł mieć w życiu takie same szanse, niezależnie od płci.

Wśród zadań stażysty/ki znajdzie się m.in.: - tworzenie treści do kanałów informacyjnych, - zbieranie danych, - monitorowanie działań w zakresie przestrzegania równości płci na poziomie europejskim.

Praktyki trwają zazwyczaj maksymalnie 5 miesięcy. Siedziba agencji znajduje się w Wilnie.

Kto może aplikować

Aplikować mogą absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy ukończyli administrację, prawo, zarządzanie, itp. i sprawnie posługują się językiem angielskim.

Dofinansowanie

Stażyści otrzymują miesięcznie 880 euro i zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje

eige.europa.eu/recruitment/eige-2020-tr-06

stopka strony