Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Banku Światowym


Staż w Banku Światowym to okazja dla studentów różnych kierunków na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku.

Bank Światowy to instytucja finansowa zrzeszająca 189 krajów. Zapewnia pomoc finansową i techniczną krajom rozwijającym się. Staże w Banku Światowym przeznaczone są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie.

Staże odbywają się w Waszyngtonie lub w biurach regionalnych i trwają 5 miesięcy (od maja do września). 

Kto może aplikować?

  • Młodzi ludzie z państw członkowskich Banku posiadających stopień licencjata i odbywających dalsze studia w celu uzyskania stopnia magistra lub doktora.
  • Osoby znające biegle język angielski. Dodatkowym atutem jest znajomość języków takich jak: francuski, hiszpański, rosyjski, arabski, portugalski i chiński.
  • Specjaliści z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, księgowość, rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie), nauki społeczne (antropologia, socjologia), inżynieria, urbanistyka, rolnictwo, środowisko, rozwój sektora prywatnego i dziedziny pokrewne.

Wynagrodzenie

Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają sobie we własnym zakresie.

Więcej informacji.

stopka strony