Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w EBI


Trwa nabór do programu stażowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego w siedzibie Banku w Luksemburgu. Czas na wysłanie zgłoszenia mija 21 lutego.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poszukuje stażystów, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę zdobytą podczas studiów o praktyczne umiejętności w takich obszarach jak: finanse, ekonomia lub inżynieria. 

Staż w dziale Data Hub

Staż trwa 5 miesięcy i odbywa się w siedzibie Banku w Luksemburgu. Do obowiązków stażysty należałaby pomoc w opracowywaniu i zarządzaniu dokumentacją, koordynowanie wdrażania ulepszeń i inicjatyw związanych z cyfryzacją oraz bieżące wsparcie zespołu.

Kandydat:

  • musi być obywatelem państwa członkowskiego lub państwa kandydującego;
  • musi biegle władać jednym z języków roboczych banku (angielski lub francuski);
  • musi być studentem lub absolwentem studiów z zakresu finansów, ekonomii, biznesu, zarządzania danymi lub dowolnego pokrewnego przedmiotu;
  • musi posiadać łatwość obsługi aplikacji IT i rozumieć przepływów danych.

Więcej informacji można znaleźć na stronach EBI.

stopka strony