Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w EFSA


Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) szuka chętnych do odbycia płatnych staży w siedzibie instytucji w Parmie. 

Staże w EFSA trwają do 12 miesięcy. Wybranym kandydatom może zostać zaproponowane wydłużenie stażu o kolejne 6 miesięcy.  

Kto może aplikować?

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

  • być obywatelem UE, EFTA, EOG;
  • posiadać dyplom co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych (licencjat, inżynier);
  • dobrze znać język angielski (minimalny poziom B2);
  • spełniać wymagania dotyczące charakteru danej pracy (np. oświadczenie o niekaralności);
  • nie mieć doświadczenia we współpracy w EFSA jako stażysta lub osoba zatrudniona w jakimkolwiek innym charakterze.

Wynagrodzenie

Stażyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1463 EUR. Stażystom zaoferowana zostanie również możliwość telepracy w wymiarze do 60% tygodniowo. 

Siedziba agencji znajduje się w Parmie we Włoszech. 

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie EFSA.

stopka strony