Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Europejskiej Agencji Leków


Spędź 10 miesięcy w Amsterdamie i stań się częścią agencji, która kontroluje bezpieczeństwo leków.

Europejska Agencja Leków (EMA) chroni i promuje zdrowie ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych i monitorowanie ich bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.

Agencja poszukuje stażystów do różnych działów, m.in. do działu komunikacji, zaopatrzenia oraz informatycznego. 

Kto może aplikować?

  • osoby znające język angielski na poziomie C1 oraz znające inny język urzędowy UE przynajmniej na poziomie B2;
  • osoby posiadające obywatelstwo państw członkowskich UE lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • osoby, które ukończyły studia w ostatnich 12 miesiącach lub są studentami w ramach programu Erasmus+. 

Wynagrodzenie

Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1361,17 EUR. Stażyści otrzymają również zwrot kosztów podróży.

Więcej informacji. 

stopka strony