Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staże w Europejskim Instytucie Technologii i Innowacji


ETI prowadzi nabór na płatne staże w trzech różnych działach w swoich siedzibach w Budapeszcie oraz Brukseli. 

Europejski Instytut Technologii i Innowacji (ETI) to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu wspieranie innowacji na poziomie systemowym – od edukacji po rynek. 

Staże trwają 6 miesięcy.

Stażyści będą wspierać pracę:

  • Dyrekcji i Administracji;
  • Działu Innowacji, Edukacji i Komunikacji;
  • Departamentu Wiedzy i Innowacji.

Kto może zostać stażystą?

  • obywatele Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu oraz państw kandydujących;
  • osoby znające język angielski na bardzo dobrym poziomie;
  • osoby posiadające tytuł licencjata (lub równoważny).

Wynagrodzenie

Stażyści odbywający staż w Budapeszcie będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 236,74 EUR a w Brukseli 1 635,91 EUR.

Więcej informacji.

stopka strony