Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny poszukuje stażystów do biur w Brukseli! Zainteresowany? Czas na złożenie aplikacji masz do 31 marca. 

Celem stażu organizowanego przez Komitet jest uzupełnienie i zastosowanie w praktyce umiejętności nabytych przez stażystów w czasie studiów, dostarczenie stażystom praktycznej wiedzy na temat działania różnych departamentów EESC oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy w instytucji UE. 

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

  • być obywatelem UE;
  • być absolwentem szkół wyższych;
  • mówić płynnie w jednym z oficjalnych języków UE i dobrze w drugim, jednym z nich musi być angielski lub francuski;
  • nie mieć doświadczenia pracy lub praktyk w unijnej instytucji trwającego dłużej niż 6 tygodni.

Staże długoterminowe trwają pięć miesięcy i odbywają się dwa razy w roku: od 16 lutego do 15 lipca (sesja wiosenna) oraz od 16 września do 15 lutego (sesja jesienna). 

Termin aplikowania: 31 marca (sesja jesienna)

Aplikować można za pośrednictwem formularza online.

Wynagrodzenie

Stażyści otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1282,75 EUR.

Więcej informacji.

stopka strony