Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staże w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim


Europejski Instytut Badawczy prowadzi nabór na płatne staże w różnych działach.

Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) to wiodący w Europie Instytut zajmujący się naukami społecznymi i humanistycznymi, którego celem jest przyczynienie się do naukowego rozwoju Europy.

Staż w dziale kadr. Termin aplikacji: 3 grudnia.

Staż w Centrum Roberta Szumana. Termin aplikacji: 26 listopada. 

Stażysta ds. wsparcia badawczego w Centralnej Jednostce Koordynującej. Termin aplikacji: 26 listopada. 

Staż w dziale komunikacji. Termin aplikacji: 22 listopada.

Staż trwa 12 miesięcy. Stażysta będzie pracować w pełnym wymiarze godzin (poniedziałek-piątek po 8 godzin).

Kto może aplikować?

  • obywatel państwa członkowskich UE oraz obywatel państwa kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej;
  • osoba posługująca się językiem angielskim min. na poziomie B2 oraz znająca inny język urzędowy UE;
  • osoba, która ukończyła pierwszy etap studiów wyższych i posiada pełen stopień naukowy;
  • osoba, która ukończyła studia wyższe nie później niż 3 lata przed upływem składania wniosków.

Wynagrodzenie

Stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1360 EUR miesięcznie.

W celu aplikacji należy wypełnić formularz online oraz załączyć wymagane dokumenty (CV oraz list motywacyjny)

Więcej informacji.

stopka strony