Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staże w Komisji Europejskiej


Trwa rekrutacja do prestiżowego programu stażowego Komisji Europejskiej! Termin składania zgłoszeń upływa 15 marca.

Celem staży ,,Blue Book" w Komisji Europejskiej jest zaznajomienie stażystów z pracą instytucji oraz uzupełnienie zdobytej przez nich wiedzy o praktyczne umiejętności.

Kto może aplikować?

  • Obywatele Unii Europejskiej;
  • Osoby, które ukończyły pierwszy etap studiów wyższych przed terminem składania wniosków;
  • Osoby, które znają język angielski i/lub francuski i/lub niemiecki min. na poziomie C1;
  • Osoby, które znają bardzo dobrze inny język urzędowy UE;
  • Osoby, które nie ukończyły stażu w innej instytucji lub organie UE i nie pracowały dłużej niż 6 tygodni w jakiejkolowiej instytucji, organie, agencji wykonawczej lub delegaturach UE.

Stażyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1376,89 EUR. Zapewniony jest również zwrot kosztów podróży oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe.

W celu aplikacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać dokumenty uzupełniające.

Więcej informacji.

stopka strony