Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Stwórz Europę przyszłości


Masz 16-26 lat? Uważasz, że młodzi ludzie powinni współdecydować o sprawach europejskich?
Czeka ciekawy projekt, organizowany przez Fundację Schumana.

Uczestnicy projektu będą mogli:
- poznać młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach,
- wypracować rekomendacje w sprawie przyszłego rozwoju UE, które zostaną przedstawione polskim posłom do Parlamentu Europejskiego,
- pogłębić swoją wiedzę o działaniu instytucji Unii Europejskiej,
- wziąć udział w zaawansowanym szkoleniu z używania Instagrama prowadzonym przez eksperta od mediów społecznościowych.

Projekt będzie się odbywał od grudnia 2020 do maja 2021. W programie m.in. spotkanie z ekspertami poświęcone działaniom Unii, warsztaty, gra miejska z nagrodami.

Formalności aplikacyjne

Należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i odesłać go do 9 grudnia na adres: m.jurczak@schuman.pl.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową do 11 grudnia 2020.

Dodatkowe informacje

Marta Jurczak, Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Telefon +48 22 621 21 61, email: m.jurczak@schuman.pl

Do pobrania