Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Światowe Forum Żywnościowe


Zostań przedstawicielem lub obserwatorem trzeciego dorocznego wydarzenia Światowego Forum Żywnościowego (WFF), które odbędzie się w Rzymie!

Wydarzenie obejmuje Światowe Forum Młodzieży WFF, Forum Nauki i Innowacji FAO oraz Forum Inwestycyjne Hand-in-Hand FAO. Te trzy fora opracowują rozwiązania na rzecz przyśpieszenia transformacji systemów rolniczo-spożywczych. Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz partnerzy forum mogą nominować młodych przedstawicieli i obserwatorów, którzy wezmą udział w wydarzeniu.

Kto może zostać nominowany?

  • osoby poniżej 36 roku życia;
  • członkowie organizacji młodzieżowych i/lub sieci związanych z klimatem, rolnictwem, żywnością itp.;
  • członkowie grup interesariuszy;
  • młodzi pracownicy ministerstw i instytucji państwowych;
  • studenci;
  • byli i obecni młodzieżowy delegaci ONZ lub innych konferencji międzynarodowych.

Maksymalnie można nominować 10 członków.

Jak aplikować?

Należy przesłać nominację na adres: flagship@world-food-forum.org. Do nominacji należy dołączyć informacje o kandydacie oraz wskazać przedstawiciela grupy, który będzie pośredniczył w kontakcie pomiędzy resztą grupy a Organizatorami. 

Więcej informacji.

stopka strony