Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Trenerze, naciśnij PLAY!


Jak zwiększyć partycypację młodych w lokalnych społecznościach? Zapisz się na darmowy kurs online i poznaj nowe, nieszablonowe metody!

Cel

Kurs PLAY, organizowany przez Narodową Agencję z Portugalii, pozwoli uczestnikom na poznanie nowych metod w dziedzinie pracy z młodzieżą, opartych na aktywnym uczestnictwie.
Uczestnicy:
- nauczą się, jak zachęcać młodzież do aktywnego uczestnictwa,
- zastanowią się, jaką rolę odgrywa młodzież w lokalnych społecznościach,
- wymienią się pomysłami dobrych praktyk z różnych europejskich krajów.

Szkolenie przeznaczone jest dla trenerów, pracowników młodzieżowych i liderów młodzieży.

Dodatkowe informacje

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/online-course-play-plan-for-active-youth.8992/