Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Trening uważności emocjonalnej


„Beyond Visible” to szkolenie dla pracowników młodzieżowych, które ma na celu rozbudzenie zmysłów, podniesienie samoświadomości, zachęcenie do używania języka niewerbalnego i zwiększenie empatii. 

Główne cele szkolenia:
- Wprowadzenie do Metody Teatru Labiryntu Sensorycznego jako narzędzia do tworzenia społeczności;
- Zwiększenie samoświadomości ciało-umysł oraz świadomości sensorycznej;
- Zwiększenie empatii i umiejętności komunikacji niewerbalnej.

Uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć we własnym procesie uczenia się, dzieląc się pomysłami, perspektywami i doświadczeniami.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 50 euro. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia. Zwrot kosztów podróży zapewnia Narodowa Agencja Programu Erasmus+. 

Formalności aplikacyjne

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronach SALTO.