Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Unijny staż w Wiedniu


Na płatne praktyki zaprasza Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Start w październiku!

Cel

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych, zajmując się przede wszystkich tematyką związaną z dyskryminacją, prawami dzieci czy ksenofobią.

Staże można odbyć w jednym z kilku departamentów:

Staż potrwa 10 miesięcy.

Kto może aplikować

Aplikować mogą studenci, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia i dobrze znają język angielski.

Dofinansowanie

Wynagrodzenie stażysty wynosi 1/4 podstawowego wynagrodzenia pracownika.

Dodatkowe informacje

https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship

stopka strony