Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Warsztaty Europe Goes Local & Democracy Reloading


Do 24 września trwa rekrutacja na warsztaty i sesje tematyczne poświęcone europejskim projektom współpracy: Europe Goes Local & Democracy Reloading.

Celem projektu jest budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz rozwoju i wzmocnienie lokalnej pracy z młodzieżą. Uczestnicy poznają narzędzia i praktyki potrzebne do stymulowania dalszego rozwoju lokalnej pracy z młodzieżą. Warsztaty są przygotowywane przez Erasmus+ Youth and DiscoverEU w ramach Lubelskiego Trójkąta Młodzieży we współpracy z SALTO EECA.

Kto może wziąć udział w wydarzeniu?

  • młodzi liderzy;
  • przedstawiciele organizacji samorządowych;
  • samorządowcy;
  • osoby zainteresowane tworzeniem sieci współpracy działającej na rzecz lokalnej i europejskiej polityki młodzieżowej.

Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest zgłoszenie się w duecie. Reprezentacja osób z danego regionu (gminy, powiatu, województwa) powinna składać się z przedstawiciela: ktoś z urzędu + sojusznik bardziej społeczny (ngo, grupa nieformalna, gminna instytucja kultury).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty udziału w wydarzeniu pokrywa organizator. Istnieje również możliwość refundacji kosztów podróży - maksymalnie do kwoty 600 zł.

Więcej informacji. 

stopka strony