Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

WF z AWF


Cykl szkoleń dla nauczycieli ma pomóc im w monitorowaniu stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa. 

Szkolenia odbywają się w różnych terminach w siedmiu miastach: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Białej Podlaskiej.

Nauczyciele, którzy ukończą I etap projektu, zdobędą certyfikat i będą mogli wraz ze swoją szkołą ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe w ramach II etapu programu. Szkoły, które wezmą udział w programie, będą mogły otrzymać środki na organizację zajęć sportowych dla uczniów.

Kto może aplikować

W szkoleniu może wziąć udział każdy chętny nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. ponadpodstawowej. 

Dodatkowe informacje

https://www.wfzawf.pl/ 

stopka strony