Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wizyta studyjna na Ukrainie


Estońska organizacja MONDO zaprasza dziennikarzy i dziennikarki zajmujących się tematyką migracyjną do wzięcia udziału w 6-dniowej wizycie studyjnej na Ukrainie.

Podczas wyjazdu uczestnicy i uczestniczki z Łotwy, Litwy, Polski, Estonii i Niemiec skupią się na kwestiach migracji zarobkowych z Ukrainy i możliwych konfliktów, które mogą one powodować.

Projekt skierowany jest do dziennikarzy i dziennikarek w wieku od 18 do 35 lat. Konieczna jest biegła znajomość języka rosyjskiego i angielskiego.

Każdy z uczestniczących dziennikarzy zobowiązany jest do opublikowania  dwóch materiałów prasowych (artykuł, audycja radiowa, reportaż wideo czy inne – forma dowolna) o tematyce związanej z wyjazdem.

Formalności aplikacyjne

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy do 30 października wysłać na adres ave@mondo.org.ee następujące dokumenty w języku angielskim:

  • CV,
  • List motywacyjny (max 1 strona A4),
  • Charakterystyka mediów, w których aplikant ma zamiar opublikować materiały powstałe wskutek wizyty (nazwę redakcji, liczbę czytelników, subskrybentów itp.).

Z wybranymi osobami organizatorzy skontaktują się do 8 listopada 2021 r. 

Dofinansowanie

Koszty transportu, wyżywienia i zakwaterowania będą pokryte przez organizatorów.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można znaleźć na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej.

stopka strony