Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wolontariat dla pokoju


Chciałbyś/abyś stać się pokojowym edukatorem, wziąć udział w certyfikowanych szkoleniach i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce? „Wolontariat dla Pokoju” to projekt idealny dla Ciebie!

Cel

Głównym celem projektu jest rozbudowanie wiedzy, umiejętności i chęci angażowania się w budowanie pokoju u jak największej grupy osób, wykorzystując łańcuch działań.

Pierwszą z nich są działacze_ki, którzy wezmą udział w programie „Educators for Peace. Peace in Practice”. Drugą grupą, są uczniowie i uczennice, którzy wezmą udział w przygotowanych przez absolwentów programu warsztatach szkolnych. Trzecią grupą, jest młodzież szkolna, która będzie uczestniczyć w challengu „Nie bądź NPC. Wybierz misję”.

Projekt zakłada wzrost liczby umiejętnie prowadzonych działań wolontariackich na rzecz pokoju w Polsce.

Nasze działania opierają się na trzech założeniach:

  • Zwiększenie świadomości: Chcemy pokazać, że każdy może działać na rzecz pokoju, wprowadzając prostsze nawyki do swojego życia. Tworzymy łańcuch działań w szkołach, który kształtuje życie w duchu pokoju na różnych poziomach, od spokoju wewnętrznego po wspólnotę i środowisko.
  • Budowanie umiejętności: Pragniemy wyposażyć co najmniej 15 wolontariuszy i wolontariuszek w kluczowe kompetencje, które pozwolą im stawać się pokojowymi edukatorami i edukatorkami. Dzięki tym umiejętnościom będą w stanie skutecznie przekazywać wiedzę o pokojowych działaniach w środowisku szkolnym i nie tylko.
  • Tworzenie materiałów: Tworzymy materiały wysokiej jakości, które są zarówno łatwe w użyciu, jak i atrakcyjne. Materiały będą dostępne w języku polskim i angielskim i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Materiały staną się również częścią naszej kampanii informacyjnej, która ma na celu promowanie wolontariatu na rzecz pokoju.

Kto może aplikować

Aplikować do projektu może każdy zainteresowany edukacją pokojową, chce zwiększyć swoje umiejętności, uatrakcyjnić prowadzone aktywności i promować wolontariat, edukując innych.

Zasady

Zgłoszenie do projektu jest równoznaczne z potwierdzeniem możliwości przyjazdu do Poznania na dwa, weekendowe szkolenia: 16-17 i 23-24 września 2023 roku oraz przeprowadzeniem przynajmniej jednych warsztatów w wybranej przez siebie szkole do 21 grudnia 2023 roku.

Dla osób spoza Poznania gwarantowany jest nocleg, dojazd we własnym zakresie.

Formalności aplikacyjne

Na zgłoszenia czekamy do 29 sierpnia do godziny 12:00.

https://forms.gle/7arM8pamQAe6EFvY6

Dodatkowe informacje

Świat potrzebuje edukacji dla pokoju – co do tego nie ma wątpliwości! Ale jak sprawić, aby wiedza o tym, jak postępować, żeby żyło nam się dobrze, dotarła do wszystkich? Musi być nas, działaczy, więcej i więcej! A co więcej, musimy działać jak najbardziej efektywnie, skutecznie, a jednocześnie czując to, co robimy i czerpiąc z tego satysfakcję.

W projekcie „Wolontariat dla Pokoju” nie tylko edukujemy, ale też uczymy… jak uczyć. Motywujemy, wyposażamy w narzędzia i pracujemy nad umiejętnościami tych, którzy chcą rosnąć w siłę i zmieniać świat.

Projekt składa się z następujących etapów:

  1. Powstanie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych.
  2. Program „Educators for Peace. Peace in Practice” – certyfikowane szkolenia wolontariackie – Zapisz się! 
  3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzone przez absolwentów programu „Educators for Peace. Peace in Practice” Wybierz temat i zaproś nas do klasy!
  4. Challenge w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych „Nie bądź NPC. Wybierz misję”, propagujący zachowania pokojowe i wolontariat, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Julia Kanas
e-mail: komunikacja@poland.sci.ngo

Organizacja partnerska

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland
Polska, Poznań
poland.sci.ngo
e-mail: komunikacja@poland.sci.ngo
stopka strony