Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wolontariat we Francji


To idealna propozycja dla tych, którzy chcą połączyć wyjazd na wolontariat z podniesieniem umiejętności językowych. 

Organizatorem projektu jest Adichats - organizacja działająca na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Francji.

Do obowiązków wolontariuszy należeć będzie m.in:

  • renowacja zabytków;
  • angażowanie się w lokalne działania kulturalne;
  • organizowanie wydarzeń promujących transformację ekologiczną;
  • promowanie projektów mobilności.

Wolontariuszem mogą zostać osoby:

  • interesujące się dziedzictwem kulturowym;
  • interesujące się środowiskiem;
  • otwarte i pozytywne.

Organizatorzy pokryją koszty zakwaterowania i wyżywienia wolontariusza. Do dyspozycji wolontariuszy przeznaczone zostaną samochody i rowery.  

Więcej informacji.

stopka strony