Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wolontariat w ESN


Spędź 12 miesięcy w Brukseli i stań się częścią największej europejskiej organizacji studenckiej: Erasmus Student Network!

Erasmus Student Network (ESN) to międzynarodowa sieć studencka, która od 1989 r. wspiera mobilność studentów. W ramach ESN w instytucjach szkolnictwa wyższego w 40 krajach działa ponad 500 lokalnych organizacji.

Wolontariat w dziale Komunikacji

Wolontariat zaczyna się 1 czerwca i trwa łącznie 7 miesięcy. 

ESN pokrywa koszty zakwaterowania, transportu w Brukseli oraz koszty podróży do Brukseli z miejsca zamieszkania wolontariuszy i z powrotem. Wolontariusze otrzymają wynagrodzenie w wysokości 450 EUR miesięcznie. 

Kto może aplikować?

  • osoby między 17 a 30 rokiem życia;
  • obywatele państw członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • osoby posługujące się płynnie językiem angielskim;
  • osoby zaznajomione z programami Office, Google Workspace, Adobe software oraz Canva.

Termin nadsyłania aplikacji: 16 kwietnia. 

Wolontariat w dziale Szkoleń i Wydarzeń

Wolontariat zaczyna się 1 czerwca i trwa łącznie 12 miesięcy.

ESN pokrywa koszty zakwaterowania, transportu w Brukseli oraz koszty podróży do Brukseli z miejsca zamieszkania wolontariuszy i z powrotem. Wolontariusze otrzymają wynagrodzenie w wysokości 450 EUR miesięcznie. 

Kto może aplikować?

  • osoby między 17 a 30 rokiem życia;
  • obywatele państw programu Erasmus+;
  • osoby posiadające doświadczenie w organizowaniu oraz koordynowaniu wydarzeń;
  • osoby posiadające doświadczenie w edukacji nieformalnej. Zapisz

Termin nadsyłania aplikacji: 16 kwietnia.

Więcej informacji. 

stopka strony