Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wolontariat w portugalskim raju


Spędź 7 miesięcy na Maderze i zaangażuj się w różnorodne aktywności: od organizowania turniejów sportowych, do pisania tekstów do uniwersyteckiego magazynu.

Cel

Wolontariusz/ka będzie pracować w Stowarzyszeniu Studentów Uniwersytetu Maderskiego. Organizacją koordynującą jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego.

Zadania wolontariusza/ki obejmują m.in.:
- promocję programu Erasmus+ i EKS,
- działania na rzecz ochrony środowiska,
- organizowanie wydarzeń sportowych,
- pisanie tekstów do magazynu uniwersyteckiego,
- pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia (CV oraz formularz aplikacyjny: applicationform-aauma w języku angielskim) prześlij na adres natalia.podbielska@frsp.eu, w tytule wiadomości wpisując:  "Capture a moment, capture a history in AAUMA".

Dofinansowanie

Wolontariusz ma zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, transport, niewielkie kieszonkowe (150 euro miesięcznie).

Dodatkowe informacje

https://volo.frsp.eu/2020/07/23/wolontariat-spoleczno-kulturowy-na-maderze/

stopka strony