Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Współpraca młodzieży - międzynarodowa konferencja


Spotkaj się (wirtualnie!) z pracownikami młodzieżowymi z Grupy Wyszehradzkiej i razem opracujcie strategię działań na rzecz młodych ludzi.

Cel

Konferencja online będzie dotyczyć m.in.:
- osiągnięć we współpracy młodzieży między krajami V4 i Partnerstwa Wschodniego;
- wyzwań związanych z epidemią COVID-19 w kontekście młodzieży.

Oczekiwanym rezultatem jest zebranie pomysłów dotyczących współpracy na rzecz młodzieży po roku 2020.

Kto może aplikować

Pracownicy młodzieżowi i liderzy młodzieży z Polski, Węgier, Słowacji, Czech i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Dodatkowe informacje

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/v4-eap-youth-virtual-event-exploring-the-present-and-navigating-the-future.8830/