Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wygrywaj wolontariat


Chcesz usprawnić działanie wolontariatu w swojej organizacji? Zgłoś się do projektu przeznaczonego dla polskich organizacji pozarządowych.

Wygrywaj wolontariat to nowatorskie, darmowe narzędzie dla organizacji pozarządowych, oparte na metodzie grywalizacji. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, poprzez umacnianie pozytywnego wizerunku wolontariatu oraz doskonalenie programów wolontariackich.

Dzięki udziale w projekcie organizacje otrzymają narzędzie do pracy z wolontariuszami w postaci gry, wideo wsparcie merytoryczne oraz dedykowaną przestrzeń do wymiany doświadczeń. Dodatkowo każda z organizacji, która wykorzysta narzędzie, otrzyma także certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji

stopka strony