Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wyjazd studyjny dla początkujących dziennikarzy


Jesteś dziennikarzem zainteresowanym tematyką uchodźczą, migracyjną i wielokulturową? Czeka Cię inspirująca podróż do Finlandii!

Cel

Wyjazd studyjny "Wpływ migracji na lokalne społeczności na przykładzie Finlandii" jest okazją do bezpośredniego zapoznania się ze społecznościami dotkniętymi migracjami oraz migrantami i migrantkami. Dziennikarze i dziennikarki pod okiem specjalistów z partnerskiej organizacji goszczącej w Finlandii będą pogłębiać swoją wiedzę na temat migracji, ale też zdobywać praktyczne umiejętności dziennikarskie. Jednocześnie wyjazdy studyjne są okazją do nawiązania kontaktów między uczestnikami i uczestniczkami o różnym pochodzeniu.

Efekt wyjazdu:
Stworzenie dwóch publikacji w mediach lokalnych lub ogólnopolskich, tradycyjnych lub społecznościowych, które zawierają informacje i historie zebrane podczas wyjazdu. Oprócz tego dziennikarz/dziennikarka będzie zobowiązany do przekazania doświadczeń i zdobytej podczas wyjazdu wiedzy w Polsce na szkoleniu/webinarze czy innym wydarzeniu edukacyjnym skierowanym do kadry pedagogicznej w szkołach podstawowych i/lub ponadpodstawowych oraz do młodzieży szkolnej, którego dokładny czas i formę uzgodni po powrocie z CEO.

Organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kto może aplikować

Początkujący dziennikarze i dziennikarki w wieku 18-35 lat z doświadczeniem zawodowym do 5 lat, którzy posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym (wszystkie aktywności podczas wyjazdu prowadzone będą po angielsku).

Dofinansowanie

Wszystkie koszty (przelotu, ubezpieczenia, noclegu, transportu na miejscu i wyżywienia) pokrywa organizator.

Dodatkowe informacje

https://migracje.ceo.org.pl/i-am-european/aktualnosci/nabor-dziennikarzy-i-dziennikarek-na-wyjazd-studyjny

stopka strony