Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wykaż się w Paryżu


Na zmotywowanych młodych ludzi czeka wolontariat EKS w centrum informacji młodzieżowej. Start w październiku!

Cel

Wolontariusz/ka będzie pracować w Centre d'Information Documentation Jeunesse, które zajmuje się informacją młodzieżową. Działania, w jaki się zaangażuje, to m.in.:
- współpraca z międzynarodowymi wolontariuszami,
- organizowanie klubu angielskiego,
- promowanie mobilności europejskiej i powiązanych programów,
- działania komunikacyjne i promocyjne.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.

Formalności aplikacyjne

CV i list motywacyjny wyślij na adres ces@cidj.com.  

Dofinansowanie

Program zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, niewielkie kieszonkowe i zwrot kosztów transportu.

Dodatkowe informacje

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/22423_en

stopka strony