Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wymiana językowa dla pracowników młodzieżowych


Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą, które chciałyby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim oraz zdobyć kompetencje cyfrowe potrzebne do realizacji projektów międzynarodowych.

Głównym celem wydarzenia jest przełamanie bariery językowej i zmotywowanie pracowników młodzieżowych aktywnych na poziomie lokalnym i krajowym do rozpoczęcia organizacji międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus+.

Uczestnicy szkolenia podszkolą swoje umiejętności językowe oraz poznają specjalistyczne słownictwo programu Erasmus+, niezbędne do zarządzania projektami międzynarodowymi oraz w pracy z młodzieżą.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia. Zwrot kosztów podróży zapewnia Narodowa Agencja Programu Erasmus+. 

 

Formalności aplikacyjne

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronach SALTO.

stopka strony