Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Youthpass - trening dla trenerów


Szkolenie poświęcone podnoszeniu jakości europejskich projektów młodzieżowych poprzez edukację trenerów i osób pracujących z młodzieżą.

Głównym celem wydarzenia jest podniesienie jakości europejskich projektów młodzieżowych poprzez podnoszenie kompetencji trenerów i osób pracujących z młodzieżą. Szczególny nacisk położony zostanie na uczeniu się jako istotnym wskaźniku jakości w europejskich programach młodzieżowych. Uczestnicy szkolenia porozmawiają też o roli Youthpass we wspieraniu świadomości uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Zwrot kosztów podróży zapewnia Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Kto może aplikować

Trenerzy zaangażowani w projekty europejskich programów młodzieżowych.

Formalności aplikacyjne

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach SALTO.