Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Polityczne zaangażowanie młodych migrantów


Uczestnicy webinarium, organizowanego przez portugalską Narodową Agencję, dowiedzą się jak zwiększyć partycypację młodych migrantów w życiu politycznym i obywatelskim.

Cel

Szkolenie skupia się na młodych migrantach, podkreślając przestrzeń do wykorzystania ich kreatywności i energii.

Zwiększając partycypację młodych ludzi ze środowisk migranckich w życiu politycznym, zwiększa się poczucie ich przynależności oraz daje możliwość współdecydowania o kształcie społeczności, której stali się częścią.

Uczestnicy szkolenia poznają metody współpracy online, podstawy polityk dotyczących migrantów oraz dowiedzą się, jak reprezentować interesy tej grupy społecznej.

Kto może aplikować

Pracownicy młodzieżowi, urzędnicy, liderzy, aktywiści, trenerzy.

Dodatkowe informacje

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/online-course-connect-engage-boosting-the-political-participation-of-young-migrants-in-europe.8748/