Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Młodzieżowi Delegaci


Zostań młodzieżowym delegatem i weź udział w 2 sesjach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. 

Delegaci wezmą udział w 2 sesjach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w ramach inicjatywy ,,Polityka Odmładzająca", której celem jest zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne oraz w proces decyzyjny na poziomie lokalnym i regionalnym.

Pierwsza sesja odbędzie się w dniach 26-28 marca 2024, a druga w dniach 15-17 października 2024. 

Kto może aplikować?

  • osoby otwarte, zaangażowane i zmotywowane do wzmacniania dialogu między młodymi ludźmi a wybranymi przedstawicielami na szczeblu lokalnym/regionalnym;
  • osoby w wieku 18-30 lat;
  • osoby, które mieszkają w jednym z 46 państw członkowskich Rady Europy;
  • osoby, które płynnie mówią po angielsku.

Osoby zainteresowane muszą nagrać krótki film trwający nie dłużej niż 30 sekund, aby uzasadnić swój aplikację.

Koszty

Koszty podróży oraz zakwaterowania zostaną pokryte przez Organizatorów. 

Więcej informacji. 

stopka strony