Eurokalendarz

Dzień Domeny Publicznej

Celem Dnia Domeny Publicznej jest promowanie wiedzy na temat prawa autorskiego oraz zwrócenie uwagi na rolę otwartych i ogólnodostępnych zasobów w upowszechnianiu kultury.


Ustanowienie Dnia Domeny Publicznej 1 stycznia wynika z faktu, że w wielu krajach prawa autorskie do utworów literackich, muzycznych i filmowych wygasają po 70 latach od śmierci autora z efektem na koniec roku kalendarzowego.

W Polsce Dzień Domeny Publicznej zorganizowany został po raz pierwszy w 2007 r. przez Fundację Nowoczesna Polska, od roku 2008 jest organizowany przez Koalicję Otwartej Edukacji.

Data utworzenia:

stopka strony