Eurokalendarz

Dzień Różnorodności Kulturowej

Świat jest piękny, bo jest tak różnorodny! Święto zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2002 roku, a jego celem jest promocja tolerancji i praw człowieka.


Boimy się tego, czego nie znamy. Dlatego zachęcamy Was do poznawania innych kultur, ich zwyczajów, języków i wierzeń.

Przykładowe aktywności podczas zajęć szkolnych:
- zaproście osobę pochodzącą z innego kręgu kultury i przeprowadźcie z nią wywiad,
- nauczcie się tańca lub piosenki z innego kraju,
- przygotujcie krótki raport na temat pochodzenia Waszej rodziny - może wywodzicie się z innego kraju?

Ciekawe materiały audiowizualne:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=tyaEQEmt5ls
https://www.youtube.com/watch?v=gK28eZ930zg
https://www.youtube.com/watch?v=Qi88zaWY3qU

Data utworzenia:

stopka strony