Eurokalendarz

Europejski Dzień Informacji Młodzieżowej

Promocja znaczenia informacji młodzieżowej oraz zwiększenie świadomości potrzeb informacyjnych młodych ludzi to cele obchodzonego w całej Europie święta sieci wsparcia dla młodzieży.


Celem wydarzenia jest promocja prawa młodzieży do obiektywnej, zrozumiałej i wiarygodnej informacji oraz doradztwa. Każdego roku członkowie stowarzyszenia ERYICA organizują dziesiątki inicjatyw pokazujących, w jaki sposób dostęp do informacji i doradztwa sprawia, że młodzi ludzie stają się bardziej aktywni, bardziej mobilni, bardziej świadomi swoich praw. 

W 2023 roku obchody Europejskiego Dnia Informacji Młodzieżowej koncentrują się wokół tematów związanych z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z zasobów Internetu oraz środków komunikacji masowej, a oficjalne hasło wydarzenia to #MYDIGITALME CONNECTED.INFORMED. CRITICAL.

Więcej informacji o EYID znajdziesz na stronie ERYICA. Chcesz dowiedzieć się, czym jest ERICA? Zajrzyj do bazy Eurodesku.


#eryica #mlodziez #eyid

Data utworzenia:

stopka strony