Eurokalendarz

Europejski Dzień Informacji Młodzieżowej

Promocja znaczenia informacji młodzieżowej oraz zwiększenie świadomości potrzeb informacyjnych młodych ludzi - to cele obchodzonego w całej Europie święta sieci wsparcia dla młodzieży.


Ten dzień to ważne wydarzenie przede wszystkim dla organizacji członkowskich sieci ERYICA, które organizują wtedy różnorodne wydarzenia. Europejski Dzień Informacji Młodzieży to szczególna okazja, aby zwiększyć świadomość prawa młodych ludzi do dostępu do pełnych i rzetelnych informacji oraz docenić pracę pracowników zajmujących się informacją młodzieżową.

Hasłem obchodów w 2021 r. jest hasło #MINDMYMIND, DISCOVER YOUR INNER SELF. SPEAK UP.

Niestety, Polska będzie się przyglądać świętu informacji młodzieżowej nieco z boku. W naszym kraju wciąż nie istnieje publiczna sieć placówek zajmujących się tą tematyką. Lukę próbują wypełniać punkty Eurodesku. 

Więcej informacji na stronie ERYICA oraz na fanpage'u. Szczegółowe informacje nt. tej sieci również w bazie Eurodesku.


#eryica #mlodziez #eyid

Data utworzenia: