Eurokalendarz

Europejski Dzień Informacji Młodzieżowej

Promocja znaczenia informacji młodzieżowej oraz zwiększenie świadomości potrzeb informacyjnych młodych ludzi to cele obchodzonego w całej Europie święta sieci wsparcia dla młodzieży.


Każdego roku członkowie stowarzyszenia ERYICA organizują dziesiątki inicjatyw pokazujących, w jaki sposób dostęp do informacji i doradztwa sprawia, że młodzi ludzie stają się bardziej aktywni, bardziej mobilni, bardziej świadomi swoich praw. 

Więcej informacji o EYID znajdziesz na stronie ERYICA


#eryica #mlodziez #eyid

Data utworzenia:

stopka strony