Eurokalendarz

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Zwiększenie świadomości społecznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i zwrócenie uwagi na potrzebę podjęcia konkretnych działań w kierunku ich likwidowania - oto główne założenia Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.


Osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub psychicznej na co dzień napotykają wiele barier kulturowych, społecznych i architektonicznych, które ograniczają im prawo do edukacji, utrudniają rozwój osobisty i podjęcie pracy. 3 grudnia na całym świecie organizowane są wydarzenia mające na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami oraz podkreślić korzyści płynące z włączania takich osób do życia społecznego.

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji

Data utworzenia:

stopka strony