Eurokalendarz

Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca

Co roku u ok. 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca. Ogólnoeuropejska akcja, organizowana m.in. z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ma zwiększyć wiedzę o tym, jak pomóc w momencie zawału.


Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2- lub 3-krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.

W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizowane będą pokazy prawidłowej resuscytacji. Udział w akcji wezmą m.in. członkowie Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji na stronie restartaheart.eu.

Data utworzenia:

stopka strony