Eurokalendarz

Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej

Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej to okazja, by poszerzyć swoją wiedzą dotyczącą prawa i poznać inicjatywy Komisji Europejskiej i Rady Europy związane z wymiarem sprawiedliwości.


Tego dnia w całej Europie organizowane są akcje edukacyjne dotyczące procedur obowiązujących we wspólnotowym wymiarze sprawiedliwości. Obywatele Unii mają szansę dowiedzieć się, jak działają unijne sądy, jak korzystać z ich usług i co można dzięki nim osiągnąć. Obchody Dnia to również okazja do poznania przepisów i zasad działania systemów wymiaru sprawiedliwości w innych krajach UE. Ta wiedza przydaje się np. przy podejmowaniu pracy, zawieraniu małżeństw czy kupowaniu towarów i usług za granicą.

Więcej informacji

Data utworzenia:

stopka strony