Eurokalendarz

Europejski Rok Umiejętności

Uczenie się przez całe życie, podnoszenie kompetencji oraz przekwalifikowywanie się - takie idee będą przyświecać europejskim decydentom odpowiedzialnym za kształtowanie polityk publicznych w 2023 r.


Obecnie ponad trzy czwarte przedsiębiorstw w UE zgłasza trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, a najnowsze dane Eurostatu wskazują, że tylko 37 proc. dorosłych regularnie uczestniczy w szkoleniach. 

W 2023 Komisja Europejska chce zatem propagować ideę uczenia się przez całe życie i zachęcać Europejczyków do uzupełniania wykształcenia oraz nabywania nowych kompetencji, w tym niezbędnych na współczesnym rynku pracy kompetencji cyfrowych.

W całej UE organizowane będą wydarzenia i kampanie, których celem będzie podnoszenie świadomości obywateli Starego Kontynentu w zakresie konieczności nieustannego podnoszenia kwalifikacji. 

Data utworzenia:

stopka strony