Eurokalendarz

Międzynarodowy Dzień Demokracji

Demokracja to uniwersalna wartość, opierająca się na swobodzie decydowania o kształcie systemów politycznych, gospodarczych i społecznych – takie jest przesłanie święta ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.


Dzień Demokracji to okazja, by zwrócić uwagę świata na działania podejmowane przez ONZ w celu wspierania wysiłków poszczególnych państw na rzecz promowania i rozwoju demokracji. Działania te realizowane są na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych i wyłącznie na prośbę zainteresowanego państwa.

Międzynarodowy Dzień Demokracji został ustanowiony na mocy rezolucji Sekretarza Generalnego ONZ w 2007 r. W dokumencie wezwano rządy państw z całego świata do wzmocnienia krajowych programów na rzecz promocji i umacniania demokracji.

Więcej informacji na stronie ONZ.

Data utworzenia:

stopka strony