Eurokalendarz

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Kobiety pełnią kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich, zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i walce z ubóstwem. Przypominać ma o tym święto obchodzone 15 października.


Dzień Kobiet Wiejskich ogłosiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji z grudnia 2007 r. W dokumencie podkreślono, że w wielu częściach świata to kobiety zajmują się uprawą i hodowlą, zapewniając żywność, wodę i opał swoim rodzinom.

By zdywersyfikować źródła dochodów, prowadzą także działalność niezwiązaną z rolnictwem. Zapewniają też opiekę dzieciom oraz osobom starszym i chorym.

W obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich regularnie włączają się instytucje Unii Europejskiej. Wiele imprez i przedsięwzięć związanych z Dniem jest finansowanych z funduszy UE.

Więcej informacji na stronie ONZ.

Data utworzenia: