Eurokalendarz

Międzynarodowy Dzień Romów

Święto osób narodowości romskiej, ustanowione w 1990 r. podczas kongresu w podwarszawskim Serocku, ma promować ich kulturę, tradycję oraz inicjować debatę o problemach, z jakimi się borykają.


Dzień obchodzony jest w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w 1971 roku w Londynie. Kongres ten zainaugurował działalność Światowej Rady Romów, a jego uczestnicy zwrócili się do krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową.

8 kwietnia w wielu krajach Europy – głównie na Bałkanach – organizowane są wystawy, konferencje i akcje na rzecz tolerancji i równouprawnienia osób narodowości romskiej.

Więcej informacji:
http://www.errc.org/

Data utworzenia:

stopka strony